O školce - provozní doba MŠ : 6.30 - 16.00 hod.

Zaměstnanci školy

Ředitelka Jana Aulická

Učitelky  Ilona Slezáková, Radka Beková, Zdenka Popelková 

Vedoucí školní jídelny  Irena Kadlecová

Kuchařka   Kristína Kónyová

Uklízečka   Marcela Tvrdíková

Placení školného

400,-  Kč 1. a 2. čtvrtek v měsíci u ředitelky školy. Od 1.9. 2016 možno uhradit na účet školy.

Placení stravného

1. 3-6    letí       přesnídávka  8,-   oběd  20,-     svačina  7,-

2. 7 -10 letí       přesnídávka  8,-   oběd  23,-     svačina  7,-

3.11-14 letí                                 oběd  23,-

1. čtvrtek v měsíci u vedoucí školní jídelny

 Všechny dotazy ohledně školního stravování rodičům dětí z MŠ i ZŠ zodpoví VŠJ pí. Irena Kadlecová.

 Kritéria pro přijímání dětí k zápisu na školní rok 2017/2018 :

 Do MŠ , kterou zřizuje Obec Velká Dobrá, jsou přijímány děti podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / Školský zákon/.

Do MŠ, kterou zřizuje Obec Velká Dobrá, budou přijímány děti podle následujících kritérií :

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání / dovršení 5- let do 31.8. 2017 a děti s odloženou školní docházkou / s trvalým pobytem ve Velké Dobré a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu.
  2. Děti seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školy s trvalým pobytem ve Velké Dobré.

  Návrh rozpočtu

   Střednědobý výhled 2018 - 2020

 

 

 

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

 

 

 

 

 

 Akce na březen :

6.3. Divadlo v MŠ

14.3. Hudební program

Probouzení broučků dle počasí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Velká Dobrá,okres Kladno

Školní 324
27361 Velká Dobrá

312692891

msvelkadobra@seznam.cz

 

Kontakt na ZŠ Velká Dobrá:

zsveldo.estranky.cz

 

 

 

 

 

poslední hodina plavání

poslední hodina plavání

poslední hodina plavání

děti rády a pěkně zpívají

kamarádi

paticka stranek